שחזור מידע מדיסק SSD

משתמשים רבים סבורים כי הדיסקים ס.ס.ד אמינים יותר ואין להם בעיות שיש בדיסקים קשיחים רגילים. בדיסקים ס.ס.ד אין חלקים מכניים, ובמקומם קיימים חלקים אלקטרוניים שיכולים להתקלקל מסיבות שונות. החדשות הטובות הן שרוב הבעיות לא מביאות לאובדן מידע סופי, אבל שחזור הנתונים הוא יותר מסובך מדיסקים רגילים. התקלות העיקריות שבעקבותן דיסק ס.ס.ד יכול להתקלקל: נזק פיזי…